25 MAJ 2015

Veckobrev v. 20

Fortsatta rekordnivåer på S&P500 och låg volatilitet, vi behåller övervikt aktier
Ökad takt på stimulanserna från Europeiska centralbanken, vi minskar euroexponeringen
Läs mer

18 MAJ 2015

Veckobrev v. 19

Blandad utveckling på tillväxtmarknaderna, vi tror på nogrann selektering vid val av tillväxtmarknad
Fortsatt stökigt på räntemarknaderna, vi sänker ränte- och valutarisken något i fonderna
Läs mer

11 MAJ 2015

Veckobrev v. 18

Fortfarande fördel aktier
Kraftiga rörelser på räntemarknaden
Dollarförsvagning mot kronan, minskad dollarexponering i fonderna
Läs mer

27 APR 2015

Veckobrev v. 17

USAs aktiemarknad är fortfarande attraktiv - 25-30 % aktieexponering i våra fonder mot USA
Riksbankens räntebesked på onsdag - vi behåller vår tro på en starkare dollar
Greklands kommande betalningar till IMF - högre kreditspreadar i PIIGS-länderna?
Läs mer