Medarbetare

Andreas Bergknut

Verkställande Direktör, Partner

Daniel Peiró

Chefsjurist, Partner


Filip Peiró

Riskansvarig, Partner

Eric Constantien

Förvaltare


Henrik Waldenlind

Chef kapitalförvaltning

J-O Modigh

Förvaltare

Telefon: 08-700 52 66
E-post: jom@naventi.se

Artem Rybakov

Förvaltare

Björn Melin

Marknadschef


Jennifer Åkerström

Ekonomi / Backoffice

Johan Lundstedt

Förmedlarkontakt


Sofie Gyllenberg

Förvaltarassistent

Rico Benavides

Juristassistent