Medarbetare

Andreas Bergknut

Verkställande Direktör, Partner

Daniel Peiró

Chefsjurist, Partner


Filip Peiró

Riskansvarig, Partner

Eric Constantien

Förvaltare


Henrik Waldenlind

Chef kapitalförvaltning

Artem Rybakov

Förvaltare


Björn Melin

Marknadschef

Åsa Palmqvist

Förmedlarkontakt


Jennifer Åkerström

Ekonomi / Backoffice

Oscar Nilsson

Bolagsjurist


Johan Lundstedt

Förmedlarkontakt

Pavel Gonzalez

Kundcenter


Amanda Malmenby

Kundcenter / Backoffice