Medarbetare

Andreas Bergknut

Verkställande Direktör, Partner

Daniel Peiró

Chefsjurist, Partner


Filip Peiró

Riskansvarig, Partner

Eric Constantien

Förvaltare


Henrik Waldenlind

Chef kapitalförvaltning

Artem Rybakov

Förvaltare


Björn Melin

Marknadschef

Jennifer Åkerström

Ekonomi / Backoffice


Johan Lundstedt

Förmedlarkontakt

Amanda Malmenby

Kundcenter / Backoffice