Värdeutveckling 2017-05-23

Fond Kurs 2017 2016
Naventi Defensiv Flex 122.70 2.88% 4.49%
Naventi Balanserad Flex 140.25 2.70% 4.50%
Naventi Offensiv Flex 164.06 2.69% 5.16%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 132.13 2.89% 12.47%
Naventi Offensiv 189.02 5.09% 3.11%

Förvaltningsfilosofi

Vi strävar efter långsiktiga investeringar, som baseras på noggranna analyser och begränsad risk. Målsättningen är att dina pengar ska öka i värde. Vi gör förändringar i din fond när vi anser att det är befogat, inte baserat på ett visst tidsperspektiv. Det handlar helt enkelt om att ta risker vid rätt tillfälle. Läs mer

Bli kund i tre enkla steg

1. Välj fonder du önskar placera i
2. Fyll i en anmälningsblankett
3. Överför pengar för köp av fonder

Naventi erbjuder aktiv förvaltning av ditt kapital. Detta innebär att vi följer och utvärderar marknader och tillgångar samt aktivt bestämmer hur dina pengar skall vara placerade. Vårt mål är att leverera en god och långsiktig avkastning baserat på engagemang, kompetens och erfarenhet. Läs mer