14 APR 2012

Två nya fonder valbara i PPM

Naventi har nu utökat sitt fondutbud men två nya fond-i-fonder som nu finns valbara på pensionsmyndigheten, PPM.
Naventi Defensiv - kan maximalt innehålla 30 procent aktierelaterade instrument.
Naventi Aktie - kan minst innehålla 95 procent aktierelaterade instrument.

Vänligen hör av er till oss om ni har några frågor med anledning av detta.