Om Naventi

Om Naventi

Naventi Fonder AB grundades 2002 i Uppsala och är ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva fondverksamhet, tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och lämna investeringsråd avseende finansiella instrument. Naventi omfattas av investerarskyddet (www.ign.se). Naventi är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag", samt är medlem i SWESIF - Forum för hållbara investeringar. Naventi ägs av bolagets ledning genom svenska aktiebolag. Ägarna av Naventi äger även Auris Försäkring och Pension AB, 559068-6217, ett svenskt aktiebolag med tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva försäkringsförmedling.

Naventi har över 100 års samlad erfarenhet av arbete i den finansiella sektorn, såväl nationellt som internationellt. Naventis kompetenta förvaltningsteam med erfaren riskhantering, analys och handel med flertalet olika finansiella instrument ger Naventis kunder bästa tänkbara förutsättning för trygg och stabil avkastning. Naventi Fonder AB har högsta kreditvärdighet (AAA-rating).

Naventis vision är att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.