Regelefterlevnad

Regelefterlevnad

Naventi Fonder AB har genom uppdragsavtal lagt ut funktionen för regelefterlevnad till Apriori Advokatbyrå AB, med Ann-Sophie Hesser som ansvarig person. Ann-Sophie Hesser har över 20 års erfarenhet som verksam jurist i den finansiella sektorn, innefattande fond- och bankverksamhet.