Regelefterlevnad

Regelefterlevnad

Naventi Fonder AB har genom uppdragsavtal lagt ut funktionen för regelefterlevnad till Lars Bergströms Juridiska Byrå. Lars Bergström har över 20 års erfarenhet som verksam jurist i den finansiella sektorn, innefattande fond- och försäkrings-verksamhet.