Uppdragsavtal

Uppdragsavtal

Externa revisorer

Bolagets externa revisorer är Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserad revisor Nilla Rocknö som huvudsansvarig revisor.

Uppdragsavtal (outsourcing)

Naventi Fonder AB har valt att uppdra åt extern part följande uppdrag:

  • Ann-Sophie Hesser, Apriori Advokatbyrå AB innehar funktionen för regelefterlevnad.
  • Wahlstedt Sageryd Financial Services innehar uppdraget att utföra viss del av fondadministrationen.
  • KPMG AB innehar uppdraget för intern revision.
  • LC24 Sweden AB innehar uppdraget att hantera vissa IT-stödsfunktioner.