Våra tjänster

Naventi Fonder erbjuder aktiv förvaltning av ditt kapital. Detta innebär att vi följer och utvärderar marknader och tillgångar samt aktivt bestämmer hur dina pengar skall vara placerade. Vårt mål är att leverera en god och långsiktig avkastning baserat på engagemang, kompetens och erfarenhet. Därför kan du ägna dig åt andra saker än att kontinuerligt följa aktie-, ränte- och valutamarknaden. Vår aktiva förvaltning finns tillgänglig för dig där ditt kapital finns idag.

Mer information om våra tjänster finner du i menyn till vänster.