Kurser 2014-12-19

Fond Kurs 2014 2013
Naventi Defensiv Flex 112.28 4.44% 5.49%
Naventi Balanserad Flex 120.19 7.80% 7.70%
Naventi Balanserad Flex 2 110.85 8.97% 5.66%
Naventi Offensiv Flex 131.39 13.31% 10.61%
Naventi Offensiv Flex 2 102.82 12.11% 8.16%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 111.04 10.09% -2.80%
Naventi Offensiv 148.07 14.13% 25.49%

Förvaltning med full flexibilitet

Våra kapitalförvaltare strävar efter långsiktiga investeringar, som baseras på noggranna analyser och begränsad risk. Målsättningen är att dina pengar ska öka i värde. Vi gör förändringar i din portfölj när vi anser att det är befogat, inte baserat på ett visst tidsperspektiv. Det handlar helt enkelt om att ta risker vid rätt tillfälle. Läs mer

Kapitalförvaltning Q3 2014