Kurser 2014-09-17

Fond Kurs 2014 2013
Naventi Defensiv 112.22 4.39% 5.49%
Naventi Balanserad 117.94 5.78% 7.70%
Naventi Balanserad Flex 2 107.53 5.71% 5.66%
Naventi Offensiv 126.96 9.49% 10.61%
Naventi Offensiv Flex 2 98.95 7.89% 8.16%
Naventi Offensiv Tillväxt 117.62 16.61% -2.80%
Naventi Aktie 143.02 10.24% 25.49%

Förvaltning med full flexibilitet

Våra kapitalförvaltare strävar efter långsiktiga investeringar, som baseras på noggranna analyser och begränsad risk. Målsättningen är att dina pengar ska öka i värde. Vi gör förändringar i din portfölj när vi anser att det är befogat, inte baserat på ett visst tidsperspektiv. Det handlar helt enkelt om att ta risker vid rätt tillfälle. Läs mer

Kapitalförvaltning Q2 2014