Värdeutveckling 2015-04-01

Fond Kurs 2015 2014
Naventi Defensiv Flex 118.48 4.76% 5.21%
Naventi Balanserad Flex 133.59 9.38% 9.54%
Naventi Balanserad Flex 2 123.46 9.59% 10.75%
Naventi Offensiv Flex 151.17 12.39% 16.00%
Naventi Offensiv Flex 2 119.30 13.37% 14.74%
Naventi Tillväxtmarknadsfond 132.18 16.40% 12.59%
Naventi Offensiv 169.47 12.00% 16.62%

Förvaltning med full flexibilitet

Våra kapitalförvaltare strävar efter långsiktiga investeringar, som baseras på noggranna analyser och begränsad risk. Målsättningen är att dina pengar ska öka i värde. Vi gör förändringar i din portfölj när vi anser att det är befogat, inte baserat på ett visst tidsperspektiv. Det handlar helt enkelt om att ta risker vid rätt tillfälle. Läs mer

Kapitalförvaltning Q4 2014