Om Naventi

Om Naventi

Naventi Kapitalförvaltning AB är ett svenskt fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva fondverksamhet, tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och lämna investeringsråd avseende finansiella instrument. Naventi omfattas av investerarskyddet (www.ign.se). Naventi är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag". Företaget grundades 2002 och ägs av sina medarbetare.

Naventi har över 100 års samlad erfarenhet av arbete i den finansiella sektorn, såväl nationellt som internationellt. Naventis kompetenta förvaltningsteam med erfaren riskhantering, analys och handel med flertalet olika finansiella intrument ger Naventis kunder bästa tänkbara förutsättning för trygg och stabil avkastning. Naventi Kapitalförvaltning AB har högsta kreditvärdighet (AAA-rating).

Naventis vision är att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.