Uppdragsavtal

Uppdragsavtal

Externa revisorer

Bolagets externa revisorer är Grant Thornton Sweden AB, med auktoriserad revisor Sten Olofsson som huvudsansvarig.

Uppdragsavtal (outsourcing)

Naventi kapitalförvaltning AB har valt att uppdra åt extern part följande uppdrag:

  • Lars Bergström Juridiska Byrå innehar funktionen för regelefterlevnad.
  • Wahlstedt Sageryd Financial Services innehar uppdraget att utföra viss del av fondadministrationen.
  • KPMG AB innehar uppdraget för intern revision.